Τεχνική Βοήθεια 
Technical Support 
   Lily-Technology

Lily Technology's technical support staff will be happy to answer your questions
about any of our products, both before and after your purchase.
We provide free technical support to registered users of any of our products.

We also welcome suggestions for improvements to our software and
encourage you to contact us with any ideas you may have for adding

new features and capabilities to our software.

Before you contact Technical Support see the Frequently Asked Questions for an answer to the most common questions.
If the answer to your problem is not found in the Frequently Asked Questions complete the following form to receive technical support.
Lily Technology will make every attempt to reply within 24 hours.

Contact:
 

  Call at: Fax at: e-mail at:

Lily-Technology
12 Connecticut Avenue

Middletown, RI 02842,
USA

(401) 848-6487 (401) 848-6487 Lily-Technology@att.net

Home | News | Products | Order | Support | Company 
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2003 / Last Updated: 14th November 2003
Πνευματικά Δικαιώματα / Copyright (©) 1997-2003 Lily-Technology.
Με την Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος / All Rights Reserved.