Εταιρία 
Company 
   

Lily-Technology


Η αποστολή της εταιρείας Lily-Technology είναι η παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων πολυμέσων για όλες τις ηλικίες. Η εταιρεία Lily-Technology παράγει υλικό για τη διδασκαλία της  Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, βασισμένο σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, και σχεδιασμένο ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι άνθρωποι συνηθίζουν παρά μνημονεύουν μία γλώσσα χρησιμοποιώντας την. Οι άνθρωποι που θέλουν να συνηθίσουν μία γλώσσα σαν δεύτερη γλώσσα, πρέπει να εξοικειωθούν με το πολιτιστικό υπόβαθρο του λαού που μιλάει τη γλώσσα και τους ανθρώπους που την μιλούν. Η γλώσσα πρέπει να μαθαίνεται εντός των πλαισίων της πολιτιστικής εμπειρίας.

The mission of Lily-Technology is to provide Greek language educational multimedia products for all ages. Lily-Technology produces material for the teaching of the Greek language and culture, based on current educational methods, and designed specifically for educational purposes.

People acquire rather than memorize a language by being immersed in it. People that want to acquire a language as a second language, must become familiar with the culture of the community where the language is spoken and the people that speak it. The language must be learned in the context of cultural experience.


Lily-Technology 
12 Connecticut Avenue
Middletown, RI 02842, USA
Telephone: (401) 848-6487
Facsimile: (401) 848-6487
e-mail: Lily-Technology 
or e-mail us at: Lily-Technology@att.net 


Meet the people:
Mrs. Evagelia-Lily Wong
Dr. Basile Panoutsopoulos
Mr. Theodore Panoutsopoulos
Mr. Panagiotis Panoutsopoulos

 
People that help:
Fr. Bill Mattis
Mr. Nick Garbidakis
Saint Spyridon School, Newport, RI, USA

Home | News | Products | Order | Support | Company 
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2003 / Last Updated: 14th November 2003
Πνευματικά Δικαιώματα / Copyright (©) 1997-2003 Lily-Technology.
Με την Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος / All Rights Reserved.