Αίτηση Εγγραφής Προϊόντος  
Product Registration Form  
   Lily-Technology

Please complete the form to register your product.
Lily Technology will keep you informed of the latest updates and new products.

We also welcome suggestions for improvements to our software and
encourage you to contact us with any ideas you may have for adding
new features and capabilities to our software.

Family Name: 
Given Name:
Title:
Company:
Street, Number: 
City:
State:
ZIP Code:
Country:
Telephone:
Fascimile:
Electronic - Mail Address: 


 
Product:
Version: (Look at Help / About) 


 
Are you using:
 • Windows 3.x 
 • Windows 95 
 • Windows NT 
 • Soft Windows 3.x 
 • Soft Windows 95 
 • OS2 
Do you have a CD ROM? 
 • Yes 
 • No 
Is this product your personal copy?
 • Yes 
 • No 
Is this product owned by an organization?
 • Yes 
 • No 
How did you hear about Lily Technology?
 • Friend 
 • Advertisement 

 •      Where? 
 • Search the web 

 •      Where? 


 
Comments:Τελευταία Ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2003 / Last Updated: 14th November 2003

Πνευματικά Δικαιώματα / Copyright (©) 1997-2003 Lily- Technology.

Με την Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος / All Rights Reserved.